Over de software

Bij dit boek wordt de MDD-tool Cathedron« meegeleverd, met alle voorbeeldmodellen die in het boek worden behandeld. Cathedron is een product van de firma Mattic. Het is een mooi en prettig instrument voor het gestelde doel: elk informatiemodel wordt in een handomdraai vertaald naar een werkend informatiesysteem met een rijke functionaliteit. Aan zo'n basissysteem kunnen op diverse manieren werkende bedrijfsregels worden toegevoegd. Ook de gebruikersinterface is aanpasbaar, met menu's en formulieren voor verschillende eindgebruikersgroepen.

Cathedron is ontwikkeld voor de praktijk Ún voor gebruik in het onderwijs. Voor dit laatste is nauw samengewerkt met docenten en studenten van de Open Universiteit. De tool gebruikt Firebird 2.5 als onderliggend databasemanagementsysteem. Dit is een open source product, dat een solide basis vormt voor kleine tot zeer omvangrijke databases.

Bij dit alles kunnen we niet genoeg benadrukken dat dit boek in wezen een theorieboek is, hoeveel praktijk het ook bevat. De tool is een middel. We hebben geprobeerd om alles wat specifiek is, naar een hoger niveau te tillen, zodat het geleerde ook elders bruikbaar is.