Inhoudsopgave op hoofdstuk niveau

Deel A: Modelgestuurd ontwikkelen

1 Van informatiemodel naar informatiesysteem Een informatiesysteem genereren uit een informatiemodel, direct praktisch toegepast.
2 MDD en platformonafhankelijk ontwikkelen Over het ideaal van 'platformonafhankelijk ontwikkelen'.
3 Modelleren als iteratief proces Het stap voor stap ontwikkelen van een informatiesysteem in een herhalingscyclus.
 

Deel B: Structuur in informatie

4 Informatie, objecten en feiten Het begrip 'informatie' ontleed.
5 Analyseren en modelleren Over het maken van keuzes en de consequenties daarvan.
6 Informatiepatronen Herkennen van patronen in modellen en deze toepassen in nieuwe situaties.
7 Methodisch informatiemodelleren Een methodische aanpak bij het ontwikkelen van een informatiemodel.
 

Deel C: Interface en bedrijfsregels

8 Gebruikersinterface Niet-standaardontwerp van gebruikersinterface voor verschillende soorten gebruikers.
9 Bedrijfsregels Regels voor informatieverzamelingen.
10 Implementatie van bedrijfsregels Drie manieren van regelimplementatie.
 

Deel D: Voortgezet modelleren

11 Generalisatie 'Echte' objectgeoriŽnteerde modellen.
12 Generiek modelleren Afwegen van complexiteit in structuur tegen complexiteit in interface en regels.
 

Deel E: Practica